Het jaarverslag mag dan ook geen met de jaarrekening strijdige gegevens bevatten

Bovendien dienen de «grote» (in de zin van art. 15 W. Venn. ) ondernemingenhet jaarverslag yimp. n mp. t r\r jaarrpkpning openhaar tp. maken 1. 5. Aansprakelijkheid van het bestuursorgaan101. De bestuurders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor: het niet-opmaken van het jaarverslag;- het ontbreken van lening de minimumgegevens in het jaarverslag;- het niet-voorleggen van het jaarverslag aan de commissaris;het niet laten inkijken van het jaarverslag door de aandeelhouders. 1. 6. Sanctieregeling102. Een geldboete van 50 tot 10 000 EUR is voorzien voor bestuurders van naamloze vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte aanspra-kelijkheid of coöperatieve vennootschappen die geen jaarverslag voorleggen of die een jaarverslag voorleggen krediet waarin de hiervoor beschreven minimumgegevens ontbreken (art. 128 W. Venn. ). 2. Inhoud van het jaarverslag2. 1. Wettelijke verplichte mededelingenA. Algemeen103. Krachtens de artikelen 95 en 96 van het W. Venn. stellen de bestuurders een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit begrip bevat reeds een belangrijke aanwijzing m. b. t. de inhoud van het jaarverslag: de bestuurders moeten een zinvolle verantwoording geven van hun actie of hun stilzitten tijdens het afgelopen boekjaar. 104. Hier wordt vnl. verwezen naar punt 2 van hoofdstuk 4 voor wat de wettelijke context betreft. De praktische uitwerking wordt hier behandeld. 105.

Het Wetboek van Vennootschappen (art. 96 W. Venn. ) legt de minimuminhoud vast van het jaarverslag. In de praktijk zal het jaarverslag beter gestoffeerd zijn en meer informatie bevatten dan wat uitdrukkelijk door de wet is verplicht. 106. Men dient voor ogen te houden dat het Wetboek van Vennootschappen slechts de minimuminhoud van het jaarverslag vastlegt. In veel gevallen heeft de onderneming er evenwel baat bij zoveel mogelijk gegevens in het jaarverslag op te nemen (b. v. beursgenoteerde ondernemingen of ondernemingen die het voornemen hebben in het openbaar effecten uit te geven of dit reeds gedaan hebben). 107. We gaan dieper in op:1) Informatie m. b. t. de jaarrekening. 2) Informatie m. b. t. het industrieel, commercieel en personeelsbeleid. 3) Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar. 4) Vooruitzichten. 5) Onderzoek en ontwikkeling. 6) Kapitaalverhogingen of uitgifte van converteerbare obligaties of warrants. 7) Verkrijging van eigen aandelen. 8) Bijkomende werkzaamheden commissaris. 9) Bijkantoren. 10) Tegenstrijdig belang. 11) Onderneming in verlies situatie. B. Informatie m. b. t. de jaarrekening \NJ108. Het Wetboek van Vennootschappen schrijft voor dat het bestuursorgaan commen-taar zou verstrekken op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. 109. Meestal behelst deze commentaar:1) een meer gedetailleerde beschrijving van de voornaamste actief- en passiefrubrie- ken van de jaarrekening;2) een gedetailleerde bespreldng van de resultaten en de verwerking ervan;3) een verantwoording van belangrijke wijzigingen in de rubrieken tegenover vorige jaren;4) een verantwoording van gewijzigde waarderingsregels;5) bijkomende informatie m.

Slot mythes die je al dan niet moet geloven

Het feit dat mensen niet echt begrijpen hoe online slot machines werken in termen hoe de Random Number Generator of RNG gebruikt wordt, heeft een aantal mythen doen ontstaan waarin sommige spelers spelers in geloven. Wij beschrijven hieronder, de 4 meest voorkomende.

Als je had blijven spelen dan had je zeker die jackpot gewonnen!

De RNG in alle slots online berekent het aantal als de machine niet wordt afgespeeld , het houdt nooit op . Als u op het spel , de RNG trekt precies de combinatie in dit specifieke moment . Als je was blijven de gokkast te spelen , is het onwaarschijnlijk dat je de exacte RNG micro beëindiging is dat precies dezelfde combinatie van nummers , zoals het scherm van de persoon hersteld. U en de andere spelers zouden eigenlijk op Play tegelijk , die 1/1000 seconde . De kans dat precies dit spel op hetzelfde moment voor beide spelers zijn zeer onwaarschijnlijk . Daarom voel me niet slecht over de speler die na het verslaan van , het was de godin van puur geluk , zoals ze zeggen en niets meer de jackpot!

rng-slot-machines

Je kan de kans om te winnen inschatten door continu symbolen te tellen

De RNG genereert een nummer voor elke rotatie. Het nummer correspondeert met de symbolen op de haspel . Er kunnen honderden virtuele stopt op elke rol , ook al zie je veel minder symbolen. De mogelijkheid om miljoenen combinaties te genereren is de reden dat slot machines kunnen online bieden daarom betalingen die de kans op het raken jackpots zijn zeldzaam .

De online casino’s kunnen de uitbetalingspercentages wijzigen

Nee, dat kunnen ze niet ! Gokkasten online zijn bepaald door de chip in hen dat het percentage betalingen terugbetaald bepaalt . Deze zijn vooraf gedefinieerd en kunnen niet worden gewijzigd . Om de herstelperiode voor een casino te veranderen , moeten ze de chip te veranderen en er zijn regels en voorschriften die online gaming regulators om dit te voorkomen . Hoe dan ook , waarom zou je , het huis rand is hun winst , en de meeste casino’s zijn gelukkiger met het! Controleer de herstelperiode voor de wedstrijd, en zorg ervoor dat je de beste return on investment voor het spelen te maken. Alleen slots online met stijgingen van 95 % of meer moet worden gespeeld.

De Jackpot moet nu wel binnenkort vallen; het is immers al zolang geleden

Elk rotatie willekeurige sleuven in lijn en is niet afhankelijk van de voorgaande ronde . De lengte van de tijd speelde een locatie puntloos betalen geen invloed op de beschikbaarheid ervan . Elke sleuf kan gaan maanden of jaren zonder zijn top jackpot . Het handhaaft de ingestelde percentage te krijgen door simpelweg het betalen van de kleine overwinningen .
De bovenstaande misvattingen komen vaak voor en je kunt weten hoe het werkt zien RNG is de godin van het geluk , die , voor zover de speler met betrekking tot het herstel van de enorme jackpot bepaald.